ამ დიეტის გამოყენება უჯობესია ბოსტნეულის სეზონზე, კვირაში ორჯერ, ერთი თვის განმავლობაში.

საუზმე

მეორე საუზმე (10 სთ)

სადილი

ვახშამი